นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน คณะทำงาน ILO นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการทุเรียนคุณภาพ

24 มีนาคม 2566